آتش سوزی در منطقه پافوس

آتش سوزی در نزدیکی ظهر در منطقه پافوس رخ داد. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی ، سه خودروی آتش نشانی پافوس و همچنین خودروهای اداره جنگلداری به محل حادثه…
تماس بگیرید