آغاز برنامه AdaPass در لفکوشا

استفاده آزمایشی از برنامه AdaPass برای بررسی الکترونیکی وضعیت تست و واکسیناسیون افراد در مشاغل تعیین شده، توسط کمیته عالی بیماری‌های واگیردار از روز جمعه ۲۷ آگوست در کسب و…
تماس بگیرید