آمار کووید 19

وزارت بهداشت مرگ یک نفر را به علت COVID۱۹ اعلام کرد. این امر باعث افزایش تعداد تلفات ویروس در قبرس به ۴۵۵ نفر شد ،که شامل ۲۹۷ مرد و ۱۵۸…
تماس بگیرید