قبرس هنوز قرمز است !

زندگی در قبرس شمالی | خبر اصلی : در آخرین نقشه اپیدمیولوژیک صادر شده توسط مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری (ECDC) وضعیت مربوط به موارد جدید COVID-19 در 14…
زندگی در قبرس شمالی

هشدار پلیس به رانندگان

اقامت و زندگی در قبرس شمالی | پلیس راهنمایی و رانندگی قبرس شمالی به رانندگانی که از بین جاده فاماگوستا – لفکوشا تردد می‌کنند ، خصوصا کیلومتر یک جاده و…
اقامت و زندگی در قبرس شمالی
تماس بگیرید