تا سه سال حبس برای جعل SafePass

کریستوس آندرهو ، سخنگوی پلیس گفت: “با وجود افزایش موارد تایید شده و بیمارانی که در بیمارستان ها تحت درمان قرار می گیرند ،اما برخی از افراد هستند که با…
تماس بگیرید