تخفیف در قیمت سوخت

طبق تصمیم شورای وزیران که در روزنامه‌های رسمی منتشر شده است، ۱۰ کوروش تخفیف در قیمت سوخت در نظر گرفته شد و باید در پمپ بنزین‌ها اجرا شود. قیمت فعلی…
تماس بگیرید