جریمه پلیس برای جلوگیری از شیوع Covid-19

پلیس جریمه ۵۰۰ تا ۴،۰۰۰ یورو را به چهار مدیر موسسه در ۲۴ ساعت گذشته برای نقض تدابیر با هدف جلوگیری از گسترش Covid-19 در قبرس را انجام داد .همچنین…
تماس بگیرید