جشنواره غذای خیابانی

پس از لغو جشنواره غذای خیابانی لیماسول برای سال 2020 ، به دلیل Covid-19 ، برگزارکنندگان و حامیان مالی بسیار خوشحال هستند که اعلام کنند که اولین جشنواره غذای خیابانی…
تماس بگیرید