نگرانی جنوب از بازگشایی کامل ماراش

قبرس شمالی پس از گفته اونال اوستل نخست وزیر قبرس شمالی مبنی بر افتتاح کامل ماراش پس از انتخابات ۲۵ دسامبر، جراید قبرس جنوب خبر از نگرانی پارلمان این کشور…

بدلیل تغییرات فصلی بیشتر مراقب باشیم

خرید خانه در قبرس | خبر اصلی : دکتر علی پیلی، وزیر بهداشت قبرس شمالی : تغییرات فصلی موجب شیوع بیماری‌های مختلف فصلی می‌شود. در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن…
خرید خانه در قبرس
تماس بگیرید