کاهش قیمت‌ها

خرید ملک و اقامت در قبرس شمالی وزیران دولت جدید در اولین جلسه خود به ریاست فیض سوچو اوغلو، که حدود دو ساعت به طول انجامید، کاهش قیمت برق و…
خرید ملک و اقامت در قبرس شمالی

زمین لرزه در جزیره

خرید ملک و اقامت در قبرس شمالی بر اساس اطلاعات ثبت شده، دو زمین لرزه در دریای مدیترانه و یک زمین لرزه در قبرس جنوبی رخ داده است. در ساعت…
خرید ملک و اقامت در قبرس شمالی
تماس بگیرید