رگبار خفیف و بارش برف طی سه روز آینده

خرید و زندگی در قبرس | یک سیستم فشار هوای قوی که قبرس را تحت تاثیر قرار می دهد تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. آسمان ابری، بارش های خفیف، عمدتاً…
خرید و زندگی در قبرس
تماس بگیرید