افزایش اشتغال در کشور

زبان قبرس شمالی | توفان ارهورمان، رئیس حزب جمهوری‌خواه ترک، اظهار داشت: باید شرایطی در آینده ایجاد شود که فرزندانمان نیازی به مهاجرت نداشته باشند. پس از انتخابات ۲۳ ژانویه،…
زبان قبرس شمالی
تماس بگیرید