زمان شروع مدارس و دانشگاها

وزیر آموزش و فرهنگ ملی قبرس شمالی اعلام کرد : با توجه به تصمیمات ۹ ماده ایی که در ۲۱ ژوئن در شورای وزیران ثبت شده است، شروع ترم پاییزی…
تماس بگیرید