عمدتا آفتابی در روز پنج شنبه

زندگی در قبرس و دریافت اقامت در روز پنجشنبه عمدتاً آفتابی همراه با رگبارهای خفیف . وزش باد ملایم، غربی تا شمال غربی به شدت 3 تا 4 بوفور خواهد…
زندگی در قبرس و دریافت اقامت
تماس بگیرید