آغاز ترم دوم تحصیلی

زندگی در کشور قبرس | تعطیلات ١۵ روزه‌ی ماه فوریه در مدارس قبرس شمالی رو به اتمام است و ۵٠.٠٠٠ دانش‌آموز مقاطع مختلف تحصیلی از روز دوشنبه ۱۴ فوریه مجددا…
زندگی در کشور قبرس
تماس بگیرید