دو برابر شدن صادرات

قبرس و اقامت | توفان ارهورمان، رئیس حزب جمهوری‌خواه ترک، اظهار داشت که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات، مشکلات مربوط به دروازه مرسین و قوانین خط سبز، سریعا برطرف…
تماس بگیرید