قیمت نان و غلات در قبرس

قیمت نان و غلات در قبرس رتبه ششم در اتحادیه اروپا را دارد , به گزارش یوروستات ، دفتر آمار اتحادیه اروپا ، قیمت نان و غلات در قبرس در…
تماس بگیرید