قطعی برق

خرید ملک در قبرس طبق اعلام اداره برق قبرس شمالی، امروز از ساعت ۹ الی ۱۶ به دلیل انجام عملیاتی برای افزایش ظرفیت خطوط برق فشار قوی، در برخی مناطق…
خرید ملک در قبرس
تماس بگیرید