منع رفت و آمد شبانه تمدید شد

برای جلوگیری از افزایش شیوع ویروس کرونا، شورای وزیران قبرس شمالی منع رفت و آمد شبانه از ساعات 12 شب تا 5 صبح را تا بیست و چهارم آگوست تمدید…
تماس بگیرید