هشدار قرمز برای آتش سوزی جنگل ها

وزارت جنگلداری قبرس اعلام کرد که هشدار قرمز برای آتش سوزی ها از روز چهارشنبه به قوت خود باقی است. این وزارتخانه از مردم خواست در حین فعالیت در خارج…
تماس بگیرید