واکسینه کردن نوجوانان

وزارت بهداشت قبرس شمالی بیان کرد که نوجوانان ۱۲ الی ۱۷ ساله امکان واکسینه شدن را پیدا کره اند. با این حال برخی والدین حاضر نیستند فرزندانشان واکسینه شوند, دکتر…
تماس بگیرید