مقام ECDC: قبرس پوشش واکسیناسیون بسیار خوبی دارد

آگوریتسا باکا ، کارشناس ارشد مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای اروپایی (ECDC) در کنفرانسی در لیماسول در مورد بهداشت عمومی گفت: تصویر اپیدمیولوژیک و پوشش واکسیناسیون در قبرس بسیار خوب…

پارکی ساحلی در قبرس

کمی آنطرف تر از شلوغی و هیاهوی نواحی مرکزی آیاناپا در قبرس به پارکی ساحلی برمی خورید: پارک ملی کیپ گرکو که با طبیعت بهشتی و باشکوهش گردشگرانی که علاقمند…
تماس بگیرید