پافوس ساحلی سرسبزتری میشود

به نقل از فیلف نیوز: پافوس ساحلی سبزتر خواهد شد زیرا دو پارک خطی به علاوه پارک شهری و بازسازی “داسودی” در دستور کار شهرداری است. هزینه ساخت “پارک شهرداری…
تماس بگیرید