واکسینه کردن نوجوانان

وزارت بهداشت قبرس شمالی بیان کرد که نوجوانان ۱۲ الی ۱۷ ساله امکان واکسینه شدن را پیدا کره اند. با این حال برخی والدین حاضر نیستند فرزندانشان واکسینه شوند, دکتر…

صدور گواهینامه دیجیتال واکسن

ریاست جمهوری قبرس شمالی، بیاینه‌ای در خصوص صدور گواهینامه دیجیتال واکسن اتحادیه ارائه داد: طی جلسه ایی که ماه گذشته در کمیته فنی بهداشت دوجانبه که بین قبرس شمالی و…
تماس بگیرید