8 می در ساحل زاپالو با تیم Sea Kayak

خرید خانه در قبرس شمالی بیایید این منطقه دیدنی، ساحل تریپیتی (همچنین به نام زاپالو شناخته می‌شود)، در کنار دریای کایاک بگردیم و روز خود را با قایق سواری در…
خرید خانه در قبرس شمالی
تماس بگیرید